Poradnia PP

Naszym przedszkolem opiekuje się mgr Agnieszka Sochacka
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 4
ul. Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź
tel. 42 674 59 73