Grupa I

Grupa I "Żabki"
mgr Beata Klamut, lic. Edyta Ferdzyn, mgr Barbara Śnieg

Grupą I - najmłodszą opiekują się trzy nauczycielki: Pani Edyta, Pani Beata i Pani Basia, która na co dzień w placówce pełni również funkcję logopedy oraz niezawodna Pani Danusia pomagająca codziennie dbać o porządek. Staramy się, aby czas upływał w miłej atmosferze, organizujemy zajęcia z uwzględnieniem upodobań naszych dzieci. W naszej grupie maluchy spędzają czas na: śpiewie, tańcu, zajęciach plastycznych, odpoczynku (słuchając muzyki relaksacyjnej, bajek), w kącikach zainteresowań. Z nami zawsze jest wesoło!  

 

Sala Żab Sala Żab Sala Żab Sala Żab Sala Żab