Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II
Przedszkole Miejskie nr 228

mgr Wiesława Sobczyk

Wicedyrektorzy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2

mgr Ewa Hoffmann

mgr Agata Frączkowska

mgr Agnieszka Leska-Dorenda

Nauczyciele kształcenia przedszkolnego:

mgr Dominika Zarzycka

mgr Barbara Śnieg

mgr Karolina Wójcik

mgr Joanna Kwaśniak

mgr Monika Skórka

mgr Agnieszka Just

mgr Katarzyna Pochyła

mgr Katarzyna Marciniak

mgr Joanna Szulc

mgr Agnieszka Chojnacka

mgr Marta Balcerek

mgr Agnieszka Puczyńska

mgr Lucyna Jóźwiak 

lic. Edyta Ferdzyn

mgr Beata Klamut

mgr Katarzyna Lewandowska