Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II
Przedszkole Miejskie nr 228

mgr Wiesława Sobczyk

Wicedyrektorzy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2

mgr Ewa Hoffmann

mgr Elżbieta Bednarek

mgr Agata Frączkowska

Nauczyciele kształcenia przedszkolnego:

lic. Dominika Zarzycka
lic. Karolina Wójcik
mgr Joanna Kwaśniak
mgr Paulina Rzepecka
mgr Agnieszka Just
mgr Katarzyna Pochyła
mgr Anna Rędzikowska 
mgr Joanna Pakuła
mgr Iwona Bartczak
mgr Joanna Szulc
mgr Agnieszka Chojnacka
mgr Emilia Tabor
mgr Agnieszka Puczyńska
mgr Lucyna Jóźwiak 
lic. Edyta Ferdzyn
mgr Beata Klamut