Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:45
Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Zabawy dydaktyczne. Prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane. Kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dziecka. Zabawy i ćwiczenia poranne.

8:45 - 9:15
Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9:15 - 12:00
Zajęcia i zabawy organizowane i prowadzone, inspirowane przez nauczycielkę wynikające z aktywności dzieci. Zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki. Zajęcia z języka angielskiego, religia.

12:00 - 12:30
Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12:30 - 14:30
Odpoczynek. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, umysłowej, ruchowej i werbalnej dzieci. Prace indywidualne - stymulacyjno - kompensacyjne oraz prace z dziećmi uzdolnionymi. Zajęcia dodatkowe - logopedia.

14:30 - 15:00
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15:00 - 17:30
Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Kontakty indywidualne i zespołowe. Zabawy ruchowe.